• Home
 • Podmínky použití Webových stránek

Podmínky použití Webových stránek

 Podmínky použití Webových stránek

Tamtu Online je inzertní služba, která spojuje prodejce a zákazníky, dodavatele a poskytovatele služeb v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku. 

 

Tyto podmínky použití upravují vztahy mezi Tamtu Online (SRO) (dále jen «Webové stránky», «Společnost») a uživateli služby (dále jen «Uživatelé»). 

 

Používání služby je povoleno pouze v souladu s těmito podmínkami a GDPR. 

 

O Webových stránkách Tamtu Online

Tamtu Online je elektronický katalog inzerátů o zboží, službách a dalších nabídkách (spolu - «Zboží»), které Uživatelé zveřejňují a vyhledávají na Webových stránkách za účelem uzavírání obchodů.

 

Autorizovaní uživatelé Webových stránek mohou zveřejňovat informace o zboží ve formě inzerátů v nabízených kategoriích. Společnost poskytuje Uživatelům technickou možnost vyhledávat, prohlížet inzeráty a také si dopisovat s jejich autory.

 

Společnost není účastníkem, organizátorem obchodu, zákazníkem, prodejcem, zaměstnavatelem, zprostředkovatelem, agentem, zástupcem žádného uživatele, beneficientem nebo jinou stranou mající zájem na obchodech mezi Uživateli. Uživatelé používají informace zveřejněné na Webových stránkách k uzavírání obchodů na vlastní riziko bez přímé či nepřímé účasti nebo kontroly ze strany Společnosti.

 

Registrace a vymazání profilu

Registrace Uživatele na Webových stránkách se provádí zadáním čísla mobilního telefonu, e-mailové adresy nebo prostřednictvím profilu na sociální síti v přihlašovacím formuláři. Po registraci na Webových stránkách bude vytvořen profil Uživatele.

 

Uživatel nemá právo sdílet své přihlašovací jméno a heslo pro vstup na Webové stránky s třetími osobami a je plně zodpovědný za jejich bezpečnost. 

 

Při registraci a každém přihlášení na Webové stránky Uživatel zaručuje, že má veškerá oprávnění potřebná k uzavření a plnění Podmínek. Vymazání profilu se provádí kontaktováním služby podpory Webových stránek.

 

Údaje Uživatelů

Uživatelé jsou povinni poskytnout pro zveřejnění na Webových stránkách přesné a aktuální informace, které neporušují zákony a práva třetích stran. Společnost si vyhrazuje právo vyžádat si od Uživatelů dokumenty nebo informace k prověření. Přístup k profilu Uživatele může být omezen v případě odmítnutí poskytnutí těchto informací.  

 

Společnost se zavazuje nezveřejňovat třetím stranám žádné informace o uživatelích, které nejsou veřejně dostupné, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. A taktéž Společnost nenese odpovědnost za neoprávněné činnosti třetích stran týkající se jakýchkoli informací, které se rozhodnete na Webových stránkách zveřejnit.

 

 

 

Uživatelský obsah

Uživatelský obsah je text a obrázky, které Uživatelé zveřejňují v inzerátech, profilech a recenzích. Společnost není šiřitelem uživatelského obsahu. Uživatel je vlastníkem všech informací, které na Webových stránkách zveřejnil. Uživatel je zodpovědný za to, aby obsah byl plně v souladu se zákonem, Podmínkami použití, pravidly zveřejňování inzerátů, požadavky na profil a k recenzím. Uživatel zaručuje, že jeho obsah neporušuje práva třetích stran k výsledkům intelektuální činnosti.

 

Uživatel uděluje Společnosti právo používat jeho obsah a do něj zahrnuté objekty duševního vlastnictví za podmínek nevýhradní licence: časově neomezeně, bez poskytnutí odměny, jakýmkoli způsobem, pro činnost na celém světě, s uvedením nebo bez uvedení jména autora. Obsah může být použit pro marketingové účely, v komerčních i nekomerčních projektech, včetně na jiných internetových zdrojích.  

 

Uživatel se rovněž zavazuje, že bude na těchto Webových stránkách zveřejňovat výhradně inzeráty na konkrétní zboží a služby. Za účelem propagace byznysu na Webových stránkách je možnost umístění reklamy.  

 

V inzerátech Uživatelů není dovoleno používat webové adresy, názvy a loga právnických osob, hvězdičky, vykřičníky a slova, která jsou psána velkými písmeny.

 

Následující kategorie zboží a služeb jsou na těchto Webových stránkách zakázány:

 • Síťový marketing
 • Hubnutí
 • Plastická chirurgie
 • Zdravotnické služby
 • Finanční služby
 • Kryptoměny
 • Hypoteční služby
 • Kopírování a šíření licencovaného obsahu, včetně elektronických knih.
 • Falšované zboží
 • Sexuální služby
 • Seznamovací inzeráty
 • Maso, kožešiny a další výrobky spojené se zabíjením zvířat.
 • Herní služby
 • Tabák a alkohol, včetně VAPE a elektronických cigaret
 • Léky a potravinové doplňky
 • Zdravotnické vybavení a příslušenství
 • Licence, doklady, diplomy
 • Předplacená práce
 • Práce v oblasti intimních služeb
 • Palivo
 • Antiradary a podobná zařízení
 • Zbraně podléhající licenci
 • Omamné, toxické a výbušné látky

 

Zboží zakoupené výhradně za účelem dalšího prodeje je doporučeno zveřejňovat pouze v omezeném počtu.

 

Je zakázáno zveřejňovat totožné inzeráty za účelem prodeje stejného výrobku.

 

Je zakázáno zveřejňovat inzeráty v nerelevantních kategoriích.

 

Informace uvedené v inzerátu Uživatele musí být co nejpřesnější a nejkonkrétnější, jinak si Webové stránky vyhrazují právo inzerát smazat.

 

Je zakázáno zveřejňovat obrázky a fotografie, které nejsou zobrazením konkrétního zboží nabízeného v inzerátu, nebo obrázky z inzerátů jiných uživatelů.

 

Pro propagaci inzerátů na Webových stránkách je zavedena reklamní funkce.

 

Při zveřejňování reklamních inzerátů Uživatelů si Společnost vyhrazuje právo provést potřebné korektury a odmítnout zveřejnění, pokud je obsah v rozporu s platnými právními předpisy Slovenské republiky, České republiky, Rakouska nebo Maďarska a podmínkami těchto Webových stránek. Inzerát může být také smazán bez náhrady peněz Uživateli Webovými stránkami, pokud byl umístěn v nerelevantní oblasti Webových stránek nebo pokud je v rozporu s Podmínkami použití Webových stránek.

 

Odpovědnost Uživatelů

Uživatelé se zavazují:

 • přísně dodržovat všechny požadavky právních předpisů.
 • dodržovat Podmínky použití Webových stránek a Pravidla zveřejňování inzerátů, požadavky na profil a k recenzím, jakož i další pravidla Společnosti.
 • nerozesílat spam a nevolat ostatním Uživatelům, s výjimkou obchodních účelů.
 • nepoužívat sprostá slova, obrázky a výroky, které vyvolávají násilí, nenávist nebo neuctivý postoj, obsahují výhrůžky nebo urážky, ospravedlňují nezákonné jednání nebo nejsou v souladu s morálními normami nebo obchodními praktikami.
 • neprovádět činnosti, které by zasahovaly do správného fungování Webových stránek.

 

Odpovědnost Společnosti

Webové stránky mohou obsahovat odkazy a reklamní bannery na webové stránky třetích stran. Společnost neodpovídá za dostupnost, obsah a zákonnost takových webových stránek třetích stran.

 

Společnost nenese odpovědnost za činnosti uživatelů Webových stránek nebo za obsah, který uživatelé na Webových stránkách zveřejní.

 

Společnost nenese odpovědnost za ztráty, které Uživatelům nebo třetím stranám vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto Webových stránek.

 

Společnost není zodpovědná za obsah reklam umístěných Inzerenty. Veškerou odpovědnost nesou výhradně Inzerenti.

 

Při zveřejnění jakéhokoli vizuálního obsahu poskytuje Inzerent Společnosti bezplatnou nevýhradní licenci k použití tohoto obsahu po celou dobu zveřejnění Reklamy.